Repere istorice

Repere istorice

De peste o sută de ani, Crişul Alb, urmăreşte zarva elevilor ce au trecut podul spre a învăţa în acest locaş de cultură din Ţara Zarandului.

Prima foaie matricolă este din anul şcolar 1895-1896, şi sunt cuprinse informaţii despre numele elevilor, etnia lor, meşteşugul în care au fost pregătiţi. S-au studiat următoarele discipline: purtare, sârguinţă, progres-dezvoltare, citire, planificare magazin (afacere), ramura specifică şi aplicări, desen, geografie, matematică (pentru afaceri şi în interes personal), contabilitate, corespondenţă ( pentru afaceri şi în interes personal), scriere, caligrafie.

Elevii şcolii profesionale au studiat: limba maghiară, matematică aplicată şi geometrie, contabilitate primară şi diferite munci de atelier (lucrul manual), prelucrare prin şlefuire, desen manual (cu mâna liberă), desen tehnic, desen artistic, tehnologie mecanică şi chimie (noţiuni), comportament specific-generalităţi.

         Meseriile în care au fost pregătiţi: pantofar, cojocar, comerciant, tâmplar, vopsitor, bărbier, măcelar, fierar, brutar, croitor, cizmar, împletitor de funii, rotar şi dogar.

         Denumiri ale şcolii de-a lungul timpului: Şcoala de ucenici, Şcoala profesională Gurabarza, Liceul Teoretic Seral, Liceu Teoretic, Liceul Industrial Minier ”Barza” Crişcior, Grupul Şcolar ”Crişan” Crişcior din 1999, Liceul Tehnologic "Crişan" Crişcior din 2012.